Prisförändingar.

järn

Blandskrot 2 kr/kg 18/5-2022
Fragskrot 1,70 kr/kg

Metaller

Rostfritt 14 kr/kg
Alu  11 kr/kg
Alu 2% 10 kr/kg
Raff 3 kr/kg
Ren Alu-kabel 9 kr/kg
Ren Cu-kabel 19 kr/kg
Bly 10 kr/kg
Zink 10 kr/kg
Mässing 45 kr/kg
Koppar 72 kr/kg

 

 

På grund av nya regler så kan vi endast köpa batterier av företagskunder då detta måste rapporteras in till naturvårdsverket!

                                                                 

Så här får du betalt för din skrot!

Vi betalar för skrotet du levererar enligt överenskommelse.

Priset baseras på volymen metaller du har (i vikt) enligt det gällande skrotpriset för metallen i fråga..

Därefter betalas det överenskomna priset ut till önskat konto som kunden har lämnat in till oss.

Våra köpvillkor

Avräkningar sker 2 gånger i månaden, den 15:e och den sista varje månad.

Pengarna är hos kunden inom 3 bankdagar!

Betalningar görs via:

                • Kontoöverföring