Prisförändingar.

Järnskrot 1,80 kr/kg
Fragskrot 1,60 kr/kg
Rostfritt 7 kr/kg
Alu  7 kr/kg
Alu 2% 5 kr/kg
Raff 2 kr/kg
Ren Alu-kabel 5 kr/kg
Ren Cu-kabel 13 kr/kg
Bly 7 kr/kg
Zink 7 kr/kg
Mässing 30 kr/kg
Koppar 55 kr/kg

På grund av nya regler så kan vi endast köpa batterier av företags kunder då detta måste rapporteras in till naturvårdsverket!